Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.